Views: 283453 | Likes: 14930 | Dislikes: 270 | 2018-10-24 14:46:55 | 🤝Współpraca komercyjna: [email protected] source

Read more

Views: 13904 | Likes: 869 | Dislikes: 11 | 2018-10-23 22:00:01 | #Chlebak #SzymonPopławskiOP #TomaszGrabowskiOP Codzienny komentarz do czytań mszalnych prowadzony przez o. Szymona Popławskiego OP i o. Tomasza Grabowskiego OP. Można nas również znaleźć na Facebooku: https://www.facebook.com/tujestpasnik _______________________________________ 1. czytanie (Ef 3, 2-12) Bracia: Słyszeliście przecież o udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla […]

Read more

Views: 33937 | Likes: 1992 | Dislikes: 27 | 2018-10-21 04:37:47 | Kazanie na XXIX Niedzielę Zwykłą, Rok B Kazanie na niedzielę, w każdą niedzielę, czyli Słowo Na Niedzielę:) _______________________________________ 1. czytanie (Iz 53, 10-11) Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego Sługę cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe […]

Read more

Views: 15421 | Likes: 989 | Dislikes: 12 | 2018-10-17 22:00:01 | Codzienny komentarz do czytań mszalnych prowadzony przez o. Szymona Popławskiego OP i o. Tomasza Grabowskiego OP. Można nas również znaleźć na Facebooku: https://www.facebook.com/tujestpasnik _______________________________________ 1. czytanie (2 Tm 4, 9-17a) Najmilszy: Pospiesz się, by przybyć do mnie szybko. Demas bowiem mię opuścił umiłowawszy […]

Read more

Views: 39153 | Likes: 2156 | Dislikes: 29 | 2018-10-13 22:00:00 | Kazanie na XXVIII Niedzielę Zwykłą, Rok B Kazanie na niedzielę, w każdą niedzielę, czyli Słowo Na Niedzielę:) XXVII niedziela zwykła _______________________________________ 1. czytanie (Mdr 7, 7-11) Modliłem się i dano mi zrozumienie, przyzywałem, i przyszedł mi z pomocą duch Mądrości. Oceniłem ją wyżej […]

Read more

Views: 46046 | Likes: 2418 | Dislikes: 50 | 2018-09-29 22:00:02 | Kazanie na XXVI Niedzielę Zwykłą, Rok B Kazanie na niedzielę, w każdą niedzielę, czyli Słowo Na Niedzielę:) XXV niedziela zwykła _______________________________________ 1. czytanie (Lb 11, 25-29) Pan zstąpił w obłoku i mówił z Mojżeszem. Wziął z ducha, który był w nim, i przekazał […]

Read more

Views: 15349 | Likes: 898 | Dislikes: 7 | 2018-09-27 02:30:01 | Codzienny komentarz do czytań mszalnych prowadzony przez o. Tomasza Nowaka OP i o. Tomasza Zamorskiego OP. Można nas również znaleźć na Facebooku: https://www.facebook.com/tujestpasnik _______________________________________ 1. czytanie (Koh 1, 2-11) Marność nad marnościami, powiada Kohelet, marność nad marnościami – wszystko jest marnością. Cóż przyjdzie […]

Read more

Views: 14109 | Likes: 865 | Dislikes: 9 | 2018-09-16 22:00:00 | Codzienny komentarz do czytań mszalnych prowadzony przez o. Tomasza Nowaka OP i o. Tomasza Zamorskiego OP. Można nas również znaleźć na Facebooku: https://www.facebook.com/tujestpasnik _______________________________________ 1. czytanie (1 Kor 11, 17-26. 33) Bracia: Udzielając tych pouczeń, nie pochwalam was i za to, że schodzicie […]

Read more
Page 1 of 1112345...10...Last »
ViralStat - Monitor your competitors