Mjenjanje brzina bez kvačila! – Natrag u garažu 5 by Juraj Šebalj

Views: 29641 | Likes: 1277 | Dislikes: 12 | 2018-11-28 08:58:27 |
Drugi nastavak jurinih savjeta oko mijenjanja brzina. Ovog puta pogledajte kako se daje međugas i kako se mijenjaju brzine bez kvačila!

source