Ľubomír Huďo (Reálna možnosť súčasného Slovanstva vymknúť sa zo spárov mocenského riadenia ľudstva)

Views: 1934 | Likes: 25 | Dislikes: 1 | 2017-11-24 22:08:01 |
Mezinárodní odborná konference Slovanství 2017
11.listopad 2017, Vsetín
————————————————–
Přednáška:
REÁLNA MOŽNOSŤ SÚČASNÉHO SLOVANSTVA VYMKNÚŤ SA ZO SPÁROV MOCENSKÉHO RIADENIA ĽUDSTVA A POTVRDIŤ SVOJU DEJINNÚ ÚLOHU / PhDr. Ľubomír Huďo

PhDr. Ľubomír Huďo vychádza z idealistickej predstavy o možnostiach slovanských národov prispieť k pozitívnemu vývoju človenčenstva a zároveň túto predstavu konfrontuje so súčasnou geopolitickou situáciou

Novinár, spisovateľ a zahraničnopolitický analytik Lubomír Huďo pôsobí v alternatívnych médiách a venuje sa analýzam zahraničnopolitických udalostí v kontexte s vývojom v strednej Európe a na Slovensku.

Napísal knihy Zamatovo – nežná tyrania, Presstitúti verzus Konšpitátori, Držte hubu a krok, Žoldnieri a žongléri v medzinárodnej politickej aréne a Európa v islamskej rakve. Publikuje články o kontroverzných témach a demaskovaní oficiálnej lživej propagandy zameranej na manipuláciu verejnosti.

Pořadatel:
Slovanská Občina Lužná
Více na http://www.slovanskakosile.cz

source