Informativni izračun dohodnine 2016

Views: 2076 | Likes: 2 | Dislikes: 1 | 2017-03-29 11:04:58 |
Preverite, ali je Finančna uprava za vas že sestavila informativni izračun dohodnine za leto 2016.

Finančna uprava bo sestavila informativni izračun dohodnine in ga poslala zavezancem najkasneje do 15. junija 2017 za preteklo leto/za leto 2016. V primeru, da zavezancu informativni izračun za dohodnino ne bo vročen, mora sam vložiti napoved za odmero dohodnine. Rok je 31.7.2017.

Za vse tiste zavezance, za katere bo Finančna uprava sestavila informativni izračun dohodnine, bo le-ta za pregled na voljo tudi v sistemu eDavki. Kje v eDavkih najdem IID za leto 2016? https://www.youtube.com/watch?v=DvKGo9CPEX4

Več o letni odmeri dohodnine:
https://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/Faq/Faq.aspx?qq=dohodnina+2016
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/letna_odmera_dohodnine/

source