Informačná vojna 12. februára 2018

Views: 1554 | Likes: 70 | Dislikes: 3 | 2018-02-12 22:12:58 |
Iba audio: http://www.infovojna.sk/prehravac/?id=3094
Témy:
1) podľa tohto ani my nemusíme rešpektovať rozhodnutia súdu, RTVS stojí za Havranom, kto dojí českú ekonomiku?
2) Izrael/Sýria/Irán/Turecko – vojnový ošiaľ v konfliktnej oblasti so sion-americkým pozadím
3) Poľsko/holokaust – odvážne slová sociológa Andrzeja Zybertowicza
http://www.infovojna.sk/
https://www.facebook.com/Infovojna/

source