Chlebak [#276] 09.08.2018

Views: 14488 | Likes: 837 | Dislikes: 12 | 2018-08-08 22:00:06 |
Codzienny komentarz do czytań mszalnych prowadzony przez o. Tomasza Nowaka OP i o. Tomasza Zamorskiego OP.

Można nas również znaleźć na Facebooku:
https://www.facebook.com/tujestpasnik

_______________________________________

1. czytanie (Oz 2, 16b. 17b. 21-22)

To mówi Pan: «Na pustynię chcę ją wyprowadzić i mówić do jej serca. I będzie Mi tam uległa jak za dni swej młodości, gdy wychodziła z egipskiego kraju. I poślubię cię sobie na wieki, poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. Poślubię cię sobie przez wierność, a poznasz Pana».

Ewangelia (Mt 25, 1-13)

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:
«Królestwo niebieskie podobne jest do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: „Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie”. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: „Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną”. Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”. Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: „Panie, panie, otwórz nam”.Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę powiadam wam, nie znam was”. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny».

Albo

Ewangelia (Mt 16, 24-27)

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania».

________________________________________

Zdjęcia i montaż: Piotr Hołowienko (http://www.thisday.pl)
Błażej Grabka | [email protected]

Muzyka:
Jan Smoczyński
https://www.facebook.com/jansmoczynskiofficial/

________________________________________

Zapraszamy do subskrybowania kanału na YT:
http://bit.ly/pasniknaYT

Można nas również znaleźć na Facebooku:
https://www.facebook.com/tujestpasnik

Tu nas można wesprzeć: https://patronite.pl/langustanapalmie
_______________________________________

source