Chlebak [#239] 27.06.2018

Views: 16905 | Likes: 1019 | Dislikes: 11 | 2018-06-26 22:00:01 |
Codzienny komentarz do czytań mszalnych prowadzony przez o. Wojciecha Jędrzejewskiego OP i o. Adama Szustaka OP.

o. Wojciech prowadzi również “Ewangeliarz”, gdzie codziennie komentuje Ewangelię.
Znajdziesz go tu: http://bit.ly/ewangeliarz

Można nas również znaleźć na Facebooku:
https://www.facebook.com/tujestpasnik

_______________________________________

1. czytanie (2 Krl 22, 8-13; 23, 1-3)

Arcykapłan Chilkiasz powiedział do pisarza Szafana: «Znalazłem księgę Prawa w świątyni Pańskiej». I dał Chilkiasz księgę Szafanowi, który ją czytał. Następnie pisarz Szafan poszedł do króla i zdał mu sprawę z tego zdarzenia w słowach: «Słudzy twoi wybrali pieniądze znajdujące się w świątyni i wręczyli je kierownikom robót, nadzorcom świątyni Pańskiej». I pisarz Szafan oznajmił królowi: «Kapłan Chilkiasz dał mi księgę» – i Szafan odczytał ją wobec króla. Kiedy król usłyszał słowa księgi Prawa, rozdarł szaty. Następnie król rozkazał kapłanowi Chilkiaszowi i Achikamowi, synowi Szafana, Akborowi, synowi Micheasza, i pisarzowi Szafanowi, a także urzędnikowi królewskiemu, Asajaszowi: «Idźcie poradzić się Pana co do mnie, co do ludu i całego pokolenia Judy w związku ze słowami tej znalezionej księgi. Bo wielki gniew Pański zapłonął przeciwko nam z tego powodu, że nasi przodkowie nie słuchali słów tejże księgi, by spełniać wszystko, co jest w niej napisane». Wtedy król polecił przez posłów, by zebrała się przy nim cała starszyzna Judy i Jerozolimy. I wszedł król do świątyni Pańskiej, a wraz z nim wszyscy ludzie z Judy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, kapłani i prorocy oraz cały lud, od najmniejszych aż do największych. Odczytał głośno całą treść księgi przymierza, znalezionej w świątyni Pańskiej. Następnie król stanął przy kolumnie i zawarł przymierze przed obliczem Pańskim, że pójdą za Panem, że będą przestrzegali Jego poleceń, przykazań i praw całym sercem i całą duszą, że w czyn zamienią słowa tego przymierza, spisane w tejże księdze. I cały lud przystąpił do przymierza.

Ewangelia (Mt 7, 15-20)

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. A więc: poznacie ich po ich owocach».
________________________________________

Zdjęcia i montaż: Piotr Hołowienko (http://www.thisday.pl)
Błażej Grabka | [email protected]

Muzyka:
Jan Smoczyński
https://www.facebook.com/jansmoczynskiofficial/

________________________________________

Zapraszamy do subskrybowania kanału na YT:
http://bit.ly/pasniknaYT

Można nas również znaleźć na Facebooku:
https://www.facebook.com/tujestpasnik

Tu nas można wesprzeć: https://patronite.pl/langustanapalmie
_______________________________________

source