የኦነግ ሰራዊት ከአስመራ ወደ ሀገር ሲመለስ ትግራይ ላይ የተደረገለት ግብዣ እና ደማቅ አቀባበል(ህምምም)

Views: 86627 | Likes: 678 | Dislikes: 187 | 2018-09-15 18:34:10 |
#etv
#ebc
#live

source