Δημόσια κατακραυγή #17 | ΤΥΠΟΙ ΣΕ ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΚΑΡΑΦΛΟΔΑΙΜΟΝΕΣ | MARIGLEN

Views: 46175 | Likes: 3645 | Dislikes: 53 | 2018-06-27 16:00:05 |
Κάντε sub για περισσότερη χολή: https://bit.ly/2Gtzfhv
Instagram : https://bit.ly/2KuUCAO
Δημόσια κατακραυγή #17 | ΤΥΠΟΙ ΣΕ ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΚΑΡΑΦΛΟΔΑΙΜΟΝΕΣ | MARIGLEN
Δημόσια κατακραυγή στους τύπους που συναντάμε στα μπαρ και είναι ικανοί να τραβήξουν τα βλέμματα μας πάνω τους με την βλαμμενιά που τους διακατέχει! Υπερβολικά στιλάτα τυπάκια, τσίπιδες , γύφτοι κλπ…Επίσης θα αναφερθούμε στους καραφλόδαίμονες που δεν λένε να κατανοήσουν το γεγονός πως πλέον δεν έχουν μαλλιά!

source