ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ – 10,000++ kills – 500 wins! *SUPERCHAT ON*

Views: 2149 | Likes: 105 | Dislikes: 7 | 2018-04-16 18:17:01 |
You can support us by donating here (message will appear on stream) : https://streamlabs.com/rapswdosfilologosnew

We start this at 03-Feb-18 and we want to continue as long as you guys support us with LIKES , SUBSCRIBES and VIEWS.

Οποίος επιθυμεί να μας supportάρει μπορεί σε αυτό το link (το μύνημα θα εμφανιστεί στο stream) : https://streamlabs.com/rapswdosfilologosnew

Ξεκινήσαμε το stream στης 03-Feb-18 και θα συνεχίσουμε για όσο έσει μας βοηθάτε με τα LIKES, ΕΓΓΡΑΦΈΣ και τις ΠΡΟΒΟΛΈΣ.

Αποφασίσαμε το κανάλι να το κάνουμε για stream εφόσον δεν ανεβάζουμε άλλο τραγούδια του Ραψωδού. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν εξακολουθούμε να τον ακούμε και τα τραγούδια του είναι στο channel μας. Προσπαθούμαι να κάνουμε κάτι καινούργιο για πρώτη φορά εφόσον σε αυτό το παιχνίδι είμαστε καλοί και έχουμε αρκετό χρόνο να κάνουμε stream,video,highlights κτλπ και να χρησιμοποιήσουμε κάπως το κανάλι ώστε να μην είναι άχρηστο. Ευχαριστώ για την κατανόηση.

source